Priser*
Kørekort 600 kr. inkl. moms
Uspecifik attest 600 kr. inkl. moms
Mulighedserklæring 600 kr. inkl. moms
Attester efter tidsforbrug fra 600 kr. inkl. moms
Sygemelding 600 kr. inkl. moms
Div. attester efter medgået tid 600 kr. inkl. moms pr påbegyndt kvarter
Medicinpas kan laves via apoteket 300 kr. inkl. moms