Priser
Kørekort 600 kr.
Uspecifik attest 600 kr.
Mulighedserklæring 600 kr.
Attester efter tidsforbrug fra 600 kr.
Sygemelding 600 kr.
Medicinpas*
Priserne er inkl.. moms

*medicinpas laves via apotek